یه شوهرم نداریم

(صرفا جهت خنده)

یه شوهرم نداریم بشینیم من باب کشک شدن وام ازدواجمون اشک ها بریزیم و رویاها بر خواب ببریم..


تـاریـ خ جمعه دوم فروردین 1392سـاعـ ت 22:28 نـویسنده نفهم| |

یه شوئرم نداریم بهش بگیم i love it when u hold my hand while u're driving

تـاریـ خ یکشنبه پانزدهم بهمن 1391سـاعـ ت 16:14 نـویسنده مریمی| |

یه شوئرم نداریم دلیل خوشبختیش باشیم :دی

تـاریـ خ شنبه شانزدهم دی 1391سـاعـ ت 17:12 نـویسنده مریمی| |

یه شوئرم نداریم بشینیم با عشق باسش شال گردن ببافیم

تـاریـ خ پنجشنبه چهاردهم دی 1391سـاعـ ت 15:29 نـویسنده مریمی| |

یه شوئرم نداریم که یه خاهر داشده باشه هم سن و سال خودمون که یه وقتایی که دوست داریم با یکی حرف بزنیم بشینیم دو کلوم با هم دردل کنیم.

تـاریـ خ پنجشنبه هفتم دی 1391سـاعـ ت 17:57 نـویسنده مریمی| |


یه شوئرم نداریم صُب آ به جای بیدار شدن با الارم گوشی با بوسه بیدار بشیم

تـاریـ خ یکشنبه سوم دی 1391سـاعـ ت 19:31 نـویسنده مریمی| |

یه شوئرم نداریم که برای شناختنش لازم نباشه بریم کل کتاب مردان مریخی زنان ونوسی رو از بر کنیم.

تـاریـ خ جمعه بیست و چهارم آذر 1391سـاعـ ت 12:14 نـویسنده مریمی| |

یه شوهرم نداریم اوستاد باشه،یه روز قبل امتحان سوالا رو ببریم بین دانشجوآش پخش کنیم،همه هم دعامون میکنن..

+ینی تو دزدی و پخش سوالا تجربه دارم

تـاریـ خ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391سـاعـ ت 10:2 نـویسنده نفهم| |

یه شوهرم نداریم وقتی باش قهریم،بخودش نرسه،بشه مرحوم میرزا کوچک خان،ارادت داریم خدمتشون،مام رو آینه سرویس بهداشتی،بنویسیم:

"جنیفر لوپز نبود پیش نگاهت عددی     خیلی خوشگل میشدی وقتی ریشاتو میزدی"


تـاریـ خ شنبه هجدهم آذر 1391سـاعـ ت 14:47 نـویسنده نفهم| |

یه شوئرم نداریم یه روز که از سر کار میاد علکی باش قهر باشیم بعد از بیس دقه که اذیتش کردیم یوهو از پشت غافلگیرش کنیم و تو یقه اش خنده نخودی بزنیم 

تـاریـ خ دوشنبه سیزدهم آذر 1391سـاعـ ت 19:50 نـویسنده مریمی| |

Designer: Khan0Oomi